Gwarancja

Na podstawie wyroku Grodzieńskiego regionalnego organu celnego № 08-1/19990 od 31.12.2014 BełŁogatex Sp. z o.o. uznaje się gwarantem przed organami celnymi.

Według Kodeksu Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej gwarancja jest jednym ze sposobόw zapewnienia zabezpieczenia płatności należności celnych, podatkowych i innych opłat związanych z przywozem towarόw. Gwarancja jako sposόb zapewnienia zabezpieczenia płatności należności celnych i podatkowych może być wykorzystywana przy stosowaniu procedury tranzytu podczas dostawy towarόw do krajόw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (BY, RUS, KZ, KG). Dokumentem celnym potwierdzającym ten sposόb zabezpieczenia jest Certyfikat gwarancji płatności należności celnych i podatkowych.

Dla wydania Certyfikatu gwarancji płatności należności celnych i podatkowych trzeba:

1. Zawrzeć umowę zabezpieczenia płatności należności celnych i podatkowych.

2. Nie pόźniej niż 3 godziny przed przyjazdem środku transportu do Republikańskiego Punktu Rejestracji Celnej (RPRC) wysłać na e-meila zestaw zeskanowanych dokumentόw przewozowych oraz następującą informację:

2.1. dokument przewozowy (CMR);

2.2. fakturą;

2.3 list opakowania, specyfikację towarόw;

2.4. dokument rejestracji samochodu;

2.5. dane paszportowe przedstawiciela przewoźnika (kierowcy);

2.6. RPRC, przez ktόry bedzie przekroczona granica;

2.7. kod urzedu celnego przeznaczenia;

2.8. telefon komόrkowy (e-meil) na ktόry będzie wysłany unikalny numer identyfikacyjny przewozu (UNIP).

Na podstawie otrzymanych dokumentόw sporządza się elektroniczna wstępna wiadomość (EWI) i wypelniają się certyfikaty gwarancji, ktόre się przekazują do systemu Służby Celnej. Po sprawdzeniu przekazanych danych przez organy celne będzie nadany UNIP.

Wynagrodzenie za zapewnienie gwarancji wynosi:
 

 


Wartość gwarancji
(EUR)

 

Wartość wynagrodzenia*

Urzędy celne Białorusi

Centralny urząd celny Federacji Rosyjskie

Pόłnocno-zachodni, Przywołżski, Południowy urząd celny Federacji Rosyjskiej

Uralski urząd celny Federacji Rosyjskiej

Sybirski urząd celny Federacji Rosyjskiej

Urząd celny Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej

Urzędy celne
Kazachstanu
,
Republiki
Kirgistanu

Kody UC

05000
 -
20908

10101
 -
10117

10203
 -
10225

10401
 -
10414

10311
 - 
10319

10502
 -
10506

10605
 -
10612

10708
 -
10717

51419
 -
55605

10100
 -
81002
od 1
do 3000

15 EUR

25 EUR

27 EUR

29 EUR32 EUR37 EUR
od 3001
do 5000
17 EUR26 EUR30 EUR33 EUR37 EUR 46 EUR
od 5 001
do 10 000
19 EUR31 EUR34 EUR38 EUR46 EUR 56 EUR
od 10 001
do 20 000
21 EUR41 EUR46 EUR51 EUR56 EUR75 EUR
od 20 001
do 30 000
23 EUR46 EUR56 EUR69 EUR83 EUR100 EUR
od 30 001
do 40 000
25 EUR56 EUR60 EUR74 EUR87 EUR115 EUR
od 40 001
do 50 000

27 EUR

65 EUR74 EUR96 EUR120 EUR135 EUR
od 50 001
do 60 000
29 EUR74 EUR83 EUR110 EUR130 EUR165 EUR
od 60 001
do 80 000
40 EUR0,18 % od zapewnianej gwarancji celnej0,2 % od zapewnianej gwarancji celnej0,3 % od zapewnianej gwarancji celnej
od 60 001
do 80 000
45 EUR
od 100 001
do 150000
0,08 % od zapewnianej gwarancji celnej0,17 % od zapewnianej gwarancji celnej0,25 % od zapewnianej gwarancji celnej
od 150 001
do 200 000

od 200 001

0,15 % od zapewnianej gwarancji celnej
*Wartość wynagrodzenia zawiera VAT, wartość wypełnienia deklaracji tranzytowej i OCP w/g Konwencji CMR, oraz wartość EWI (3 kody cenny), każdy kolejny kod towaru - 1,5 EUR (brutto) - od 4 do 50 kodów, 1 EUR (brutto) - od 51 do 100 kodów, 0,9 EUR (brutto) - od 100 kodów.
 
Wszelkie pytania związane ze świadczeniem usługi gwarancji prosimy o kontakt, lub prosimy o wypełnieniu online-zamόwienia na naszej stronie internetowej.