Elektroniczne Wstępne Informowanie (EWI)

BelLogatex Sp. z o.o. świadczy pełen zakres usług Elektronicznego Wstępnego Informowania (EWI) organόw celnych Republiki Białoruś. Niezbędność tej procedury została uwzględniona Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 9 grudnia 2011 NR 899 "O wprowadzeniu niezbędnych informacji wstępnych na temat wwożonych towarόw i środkόw transportu na territorium Unii Celnej."

Do świadczenia usługi elektronicznego wstępnego informowania organόw celnych Białorusi nalezy:

1. zgłosić sie do naszej firmy oraz zawrzeć umowę o świadczeniu usług elektronicznego wstępnego informowania organόw celnych.

2. Nie pόzniej niż 3 godziny przed przyjazdem środku transportu do Republikańskiego Punktu Rejestracji Celnej (RPRC) wysłac przez e-meila zestaw zeskanowanych dokumentόw przewozowych oraz następującą informację:

2.1. dokument przewozowy (CMR);

2.2. fakturą invoice;

2.3. list opakowania, specyfikację towarόw;

2.4. certyfikat rejestracji samochodu;

2.5. dane paszportowe przedstawiciela przewoznika (kierowcy);

2.6. sposόb zabezpieczenia opłaty nalezności celnych:

  • w przypadku korzystania z TIR-Karnetu – należy wysłac NR, datą działania karnetu TIR oraz pierwszą wypelnioną stronę TIR-karnetu;
  • w przypadku korzystania z gwarancji bankowej – NR, datą, wartość gwarancji bankowej;
  • przy użyciu certyfikatόw zapewniających płatności celne i podatkowe - NR, datą, wartość, termin ważności cetyfikatόw.

2.7. RPRC, przez ktόry bedzie przekroczona granica;

2.8. telefon komόrkowy (e-meil) na ktόry będzie wysłany unikalny numer identyfikacyjny przewozu (UNIP).

Na podstawie otrzymanych dokumentόw sporządza się elektroniczna wstępna wiadomość (EWI), ktόra się przekazuje do systemu Słuzby Celnej. Po sprawdzaniu przekazanych danych się nadaje UNIP.

Cena za usługę EWI wynosi 5 EUR (brutto) za pierwszy kod celny towaru i 1,5 EUR (brutto) za każdy kolejny kod towaru od 2 do 50 kodów, 1 EUR (brutto) - od 51 do 100 kodów, 0,9 EUR (brutto) - od 100 kodów.